Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling per 31. desember 2005
Ansvar:Kari Margrethe Fløtre og Christian Johan Giswold
Forfatter:Fløtre, Kari Margrethe / Giswold, Christian Johan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:50 s. - ill., diagr. (noen kol.), fig.
ISBN/ISSN:82-410-0599-7 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11.008/.009(481)"2005.12.31" / 338.465:621.31.008/.009(481)"2005.12.31" / 339.1.017:621.31(481)"2005.12.31"
Serie:NVE Rapport ; 2006:9
Emneord:Konsesjonsordningen / Konsesjonsvilkår / Konsesjonærer / Kraftdistribusjon / Kraftmarkeder / Kraftomsetning / Kraftproduksjon / Kraftprodusenter / Omsetningskonsesjoner
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Denne statistiske rapporten omhandler organiseringen og
virksomheten til selskap som har omsetningskonsesjon per 31. desember 2005. Det
er til sammen 345 ordinære konsesjonærer med virksomhet innen produksjon,
distribusjon eller omsetning av elektrisk energi
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_09.pdf