Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Dynamiske påkjenninger og skredfare : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfattere: Jean-Sebastien L'Heureux, Jörgen Johansson
Forfatter:L'Heureux, Jean-Sebastien / Johansson, Jörgen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[107] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1206-8 / 1501-2832
Klassenummer:351:624.131.54.001
Serie:NVE Rapport ; 2016:16
Emneord:Kvikkleireskred / Naturskader / Offentlig forvaltning / Stabilitetsundersøkelser
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder anbefalte prinsipper for vurdering av skredfare i
løsmasseskråninger som følge av vibrasjoner fra anleggsarbeid
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_16.pdf