Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Førde : flaumsonekart
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; kart: Ivar Olaf Peereboom
Forfatter:red.: Orvedal, Kjartan / medarb.: Peerebom, Ivar Olaf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:42 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1013-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.3)
Serie:NVE Rapport ; 2014:61
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Anga / Førde kommune / Jølstra
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeida flaumsonekart for Jølstra frå utløp i fjorden til
Bruland, samt for Anga frå samløpet med Jølstra til Hjelle, 1.2 km oppstraums Prestfossen. Denne rapporten erstattar flaumsonekart Delprosjekt Førde og Angedalen, nr 4/2000 og er ein ajourføring av flaum-, flaumvasstands- og
flaumsoneutrekningar på den aktuelle strekninga
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_61.pdf