Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hydrometeorologiske forhold i forkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum, desember 2020
Ansvar:forfattere: Thomas Skaugen ... [et al.]
Forfatter:Skaugen, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:77 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2122-0 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:15
Emneord:DDDurban / Flom / Kvikkleireskred / Urbanisering / Vannmetning
Geografiske emneord:Ask / Gjerdrum kommune
Note:Forfattere: Thomas Skaugen, Hervé Colleuille, Graziella Devoli og Erik Holmqvist i Hydrologisk avdeling (NVE), Jess Andersen og Rengifo Ortega i avdeling for IKT og informasjonsforvaltning (NVE), Jostein Mamen, Hans Olav Hygen og Cristian Lussana i Meteorologisk institutt

Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det gikk et stort kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum 30. desember 2020. Høsten 2020 var den nest våteste i området siden 1960-tallet. Det var også uvanlig
mildt, slik at det var lite/ingen tele i området før skredet gikk. Det var høy
vannmetning i bakken og sannsynligvis stor, men ikke ekstrem vannføring
(omkring middelflom) i Tistilbekken noen få dager før skredtidspunktet.
Vannføringen i Tistilbekken, som renner gjennom skredområdet, er beregnet
ved hjelp av den hydrologiske modellen DDDurban. Ut fra våre beregninger har
urbaniseringen hatt liten virkning på de høyeste flomtoppene, dette gjelder også
flomtoppen i desember 2020. Men urbaniseringen har sannsynligvis ført til langt
flere «små flomtopper» enn tidligere
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_15.pdf