Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Inventory of Norwegian glaciers
Ansvar:editors: Liss M. Andreassen and Solveig H. Winsvold ; authors: Liss M. Andreassen, Solveig H. Winsvold, Frank Paul and Jon Endre Hausberg
Forfatter:Andreassen, Liss Marie / Winsvold, Solveig Havstad / forf.: Hausbeg, Endre / Paul, Frank
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:236 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0826-9 / 1501-2832
Klassenummer: 551.324(481)(084.4)
Serie:NVE Rapport ; 2012:38
Emneord:Breatlas / Breer / Brekart / Glasiologi
Geografiske emneord:Norge
Note:Har register
Innhold:Sammendrag: Dette atlaset over breer i Norge består av to deler: En tekstdel med bakgrunn om norske breer, beskrivelse av metoder og resultater, og en kart- og tabelldel som viser breene
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_38.pdf