Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Brukerundersøkelse for NVE 2016 : konsulentrapport
Ansvar:forfattere: Epinion Norge AS
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:[103] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1599-1 / 1501-2832
Klassenummer:351.778.541"2016"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:46
Emneord:Brukerundersøkelser / Norges vassdrags- og energidirektorat
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Epinion har gjennomført en brukerundersøkelse for NVE. Hensikten er å måle brukernes tilfredshet med ulike forhold knyttet til NVEs virksomhet og tjenester, samt kartlegge kjennskap, bruk og andre forhold knyttet til NVEs varslingstjenester. Brukerundersøkelsen er gjennomført både kvantitativt og kvalitativt, hvor den kvalitative fasen kun omfatter varslingstjenester. Denne rapporten presenterer resultat og funn for NVE sin brukerundersøkelse overordnet. Resultater og funn vedrørende varslingstjenestene presenteres i egen rapport
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_46.pdf