Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kartlegging av status og potensiale for dronebasert teknologi : naturfareprosjektet : anvendelser innen naturfare og infrastruktur
Ansvar:utarbeidet av: Esten Ingar Grøtli ... [et al.]
Forfatter:Grøtli, Esten Ingar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:76 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1036-1 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:659.2]:502.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:87
Emneord:Beredskap / Droner / Kartlegging / Kommunikasjon / Krisehåndtering / Offentlige etater / Overvåking / Varsling
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Esten Ingar Grøtli, Aksel A. Transeth, Anders Gylland, Petter Risholm og Ida Soon Brøther Bergh
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Prosjektet har som hovedmål å øke kunnskapsutvekslingen og kommunikasjonen. Vi søker det etter gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for overvåkning, kartlegging og varsling av naturfarer. Som et ledd i dette arbeidet ønskes det å få utarbeidet en kunnskapsstatus (“state of the art”) for bruk av droneløsninger (både luft og bakkebasert) for overvåkning, kartlegging og varsling av tilsvarende eller potensielt sammenlignbare hendelser og farer. Denne skal inngå
i etterfølgende vurderinger av å ta i bruk slik teknologi i arbeid med å håndtere naturfarer. I tillegg ønskes det at kunnskapsstatusen skal gi oversikt knyttet til bruk av teknologi i en bredere sammenheng, da med fokus på overvåking av infrastruktur
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_87.pdf