Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet
Ansvar:forfattere: Norsk Energi og Thema Consulting Group
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:64 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0960-0 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:697.34(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:12
Emneord:Energisystemer / Fjernvarme / Systemanalyse
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Prosjektet er ikke en total analyse av fjernvarme og energisystemet, men analyse av tre utvalgte områder. De tre områdene er: fjernvarmens bidrag til forsyningssikkerhet om vinteren, fjernvarmens bidrag ved utfasing av oljefyring, og
fjernvarmens rolle i bygg med lavt oppvarmingsbehov
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_12.pdf