Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Faresonekart skred : Odda kommune
Ansvar:forfattere: utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0872-6 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2013:4
Emneord:Kartlegginger / Skredfare
Geografiske emneord:Odda kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NGI har på oppdrag fra NVE foretatt en kartlegging av faresoner for skred for utvalgte områder i Odda kommune. Faresoner for utbredelse av skred med årlig sannsynlighet hhv. 1/100, 1/1000 og 1/5000 er inntegnet i kartbilaget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_04.pdf