Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Hydrogenproduksjon ved småkraftverk : delprosjekt 2: Flerbruk av hydrogen, oksygen og varme ved Smolten settefiskanlegg
Ansvar:forfattere: Kyrre Sundseth, Steffen Møller-Holst og Kjetil Midthun
Forfatter:Sundseth, Kyrre / forf.: Møller-Holst, Steffen / forf.: Midthun, Kjetil
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:60 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1626-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311:[65:546
Serie:NVE Rapport ; 2017:73
Emneord:Hydrogenproduksjon / Småkraftverk
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om
hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og om slik produksjon kan skje i områder med begrenset eller uten nettkapasitet. I denne rapporten har SINTEF undersøkt de tekno-økonomiske aspektene av flerbruk av hydrogen, oksygen og varme ved Storvatnet kraftverk og Smolten AS sitt settefiskanlegg på Innhavet i Nordland.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_73.pdf