Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Dambruddsanalyse – skredgenerert dam i Manndalselva, Troms
Ansvar:forfattere: Per Ludvig Bjerke, Gudrun D. Majala, Eva M. Forsgren
Forfatter:Bjerke, Per Ludvig / forf.: Majala, Gudrun D. / forf.: Forsgren, Eva M.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:38 s. - kol. ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1652-3 / 1501-2832
Klassenummer:627.8.001.41.57(484.4)
Serie:NVE Rapport ; 2018:3
Emneord:Dammer / Skred
Geografiske emneord:Manndalselva / Norge / Troms
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er simulert brudd på en skredgenerert dam i Manndalen.
Skredmassene er antatt å kunne bli opp til 15 m tykke. Det er simulert en
maksimal bruddvannføring på 2000 m3/s. Dammen vil da tømmes i løpet av 1 time og 45 minutter. Bølgefronten bruker 0.5 time på den 7 km lange strekningen ned til havet. Vannføringen er redusert til 800 m3/s ved havet. Høyden av flombølgen er 4-5 m og vannhastigheter opp mot 8 m/s i strykene. Sannsynligheten for dambrudd er så lav at det ikke blir restriksjoner i arealbruken nedstrøms utløpsområdet.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_03.pdf