Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport: Forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet : forslag til endringer i regelverket om anleggsbidrag
Ansvar:redaktør: Kjell Rune Verlo ; forfattere: Kjell Rune Verlo ... [et al.]
Forfatter:Verlo, Kjell Rune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:74 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1723-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:67
Emneord:Anleggsbidrag / Energiledd / Innmatingstariff / Nettutredninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Kjell Rune Verlo, Andreas Bjelland Eriksen, Bjørnar Araberg Flade og Velaug Mook
Innhold:Sammendrag: NVE oppsummerer og drøfter innkomne høringsinnspill på vårt forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Vi begrunner også endringene vi har gjort i den endelige ordlyden. Endringene omfatter et nytt kapittel om anleggsbidrag, og at nettselskapene skal ta betalt for utredninger og investeringer i regional- og transmisjonsnettet. Videre endres regelverket om tariffer for innmating av produksjon, tariffer for uttak i regional- og transmisjonsnettet og regelverket for betaling for andre nettjenester
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_67.pdf