Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Glacier surface velocity mapping with Sentinel-2 imagery in Norway
Ansvar:author: Teodor Nagy and Liss M. Andreassen
Forfatter:Nagy, Teodor / Andreassen, Liss Marie
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:35 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1933-3 / 1501-2832
Klassenummer:551.324.5
Serie:NVE Rapport ; 2019:37
Emneord:Crevasses / Glacier surface velocity / Isbreer / Målinger
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag på norsk og engelsk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: In this report, we summarize work carried out to map glacier surface velocity in mainland Norway from Sentinel-2 imagery in the period 2015-2018. All glaciers in mainland Norway were categorized based on the potential to extract surface velocity measurements using Sentinel-2 images. In total, the velocity results were acquired over 91 glacier units, whereof 37 in northern Norway and 54 in southern Norway. This report also discusses the advantages, limitations and challenges when using Sentinel-2 imagery for mapping surface velocity of glaciers in mainland Norway

I denne rapporten har vi brukt optiske bilder fra Sentinel-2 satellitten for å kartlegge brehastighet for perioden 2015-2018. Alle breer i Norge ble undersøkt og kategorisert basert på potensialet for å få hastighetsmålinger. Totalt ble resultater oppnådd for 91 breenheter, 37 i Nord-Norge og 54 i Sør-Norge. Denne rapporten beskriver metodikk for å beregne brehastighet fra Sentinel-2. Rapporten oppsummerer fordeler, utfordringer og begrensinger ved bruk slike bilder for å kartlegge brehastighet for norske breer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_37.pdf