Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Likestilling mellom bruk av absolutt materialfaktor og prosentvis forbedring? : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:forfattere: Eirik Tørum ... [et al.]
Forfatter:Tørum, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:53, 2 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0860-3 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2012:80
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Materialegenskaper / Naturskader
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi, symbol- og forkortelsesliste
Innhold:Sammendrag: Rapporten tar mål av seg i generelle trekk å drøfte sikkerhetsnivå i geotekniske stabilitetsanalyser og gi en sammenfatning i bruken av prinsippet med prosentvis forbedring fra den tidligere utgitte rapporten. I tillegg gir rapporten innblikk i noen typiske geotekniske problemstillinger, drøfter pålitelighetsanalyser i
denne konteksten og kommer med noen visjoner for framtiden
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_80.pdf