Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomberegning for Tistilbekken, Gjerdrum kommune (002.CAAA0)
Ansvar:forfattere: Erik Holmqvist og Thomas Skaugen
Forfatter:Holmqvist, Erik / Skaugen, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:30 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2121-3 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:14
Emneord:200-årsflom / Flomberegning
Geografiske emneord:Ask / Gjerdrum kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det gikk et stort kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum 30. desember 2020.
Gjennom skredområdet renner Tistilbekken. Det er beregnet flommer med
gjentaksintervall til og med 200 år for denne bekken. Inklusive et klimapåslag på
50 % er 200-årsflom beregnet til 7,6 m3/s.
Beregningene er basert på både bruk av nedbør-avløpsmodeller (DDDurban og
PQRUT) og analyse av vannføringsobservasjoner fra målestasjoner i nærheten.
For Tistilbekken, som er et lite og delvis urbanisert felt, er det imidlertid få
representative hydrologiske målestasjoner med gode data. Det hydrologiske
datagrunnlaget er derfor vurdert til å være «begrenset»
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_14.pdf