Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Gassmetning nedstrøms småkraftverk med installert omløpsventil
Ansvar:forfattere: Ulrich Pulg, Sebastian Stranzl
Forfatter:Pulg, Ulrich / Stranzl, Sebastian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1161-0 / 1501-2832
Klassenummer:532:621.311
Serie:NVE Rapport ; 2015:109
Emneord:Gassmetning / Småkraftverk
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE ønsket å få undersøkt om gassovermetning opptrer nedstrøms
småkraftverk ved produksjonsutfall. Tre småkraftverk på Vestlandet ble valgt ut i studien. Uni Research fikk i oppdrag å måle gassmetningen nedstrøms kraftverkene ved ett styrt utfall. I tillegg skulle de logge gassmetningen nedstrøms utløpskanalen til kraftverkene i ett år. Resultatene er presentert og diskutert i vedlagte utredning
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_109.pdf