Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Rygene : flomsonekart
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; forfattere: Kjartan Orvedal, Camilla Meidell Roald
Forfatter:Orvedal, Kjartan / Roald, Camilla Meidell
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[55] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1739-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.4)
Serie:NVE Rapport ; 2018:77
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Arendal kommune / Froland kommune / Grimstad kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom i Nidelven. I
tillegg er det vist en 200-årsflom ved et endret klima i år 2100. Grunnlaget for flomsonene er flomberegninger, vannlinjeberegning, tverrprofiler samt terrengmodell
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_77.pdf