Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utvikling i nøkkeltal for nettselskap : med fokus på organisasjonstype
Ansvar:redaktør: Torunn Høstad Sliwinski
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:88 s. - kol. ill., diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1643-1 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:338(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:89
Emneord:Avbrotskostnadar / Avkasting / Avkastingsgrunnlag / Inntektsrammer / Kostnadsutvikling / Nettkostnad
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Mona Helen Heien, Pål Melvær, Rozina Yordanova Sergieva,
Torunn Høstad Sliwinski
Innhold:Sammendrag: Rapporten ser på utviklinga i inntektsrammer, kostnadar, avkasting,
investeringar, levert energi m.m. for bransjen og for Statnett, og på eventuelle skilnader i nøkkeltal mellom reine og vertikalt integrerte nettselskap. I all hovudsak ser rapporten på utviklinga i perioden 2007-2016.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_89.pdf