Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Miljøkonsekvensar av mini-og mikrokraftverk
Ansvar:Ivar Sægrov og Gyril Fimreite
Forfatter:Sægrov, Ivar / Fimreite, Gyril
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:32 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0380-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.2
Serie:NVE Rapport ; 1999:8
Emneord:Mikrokraftverk / Miljøpåvirkning / Minikraftverk / Vannføring
Geografiske emneord:Norge
Innhold:I prosjektet tar vi føre oss ein oversikt over mini- og mikrokraftverk som er bygd på Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Vidare har vi sett nærare på fem forskjellige mini- og mikrokraftverk som er ferdigutbygd og i drift. Desse anlegga blir vurdert ut frå omsynet til naturforhold, kulturmiljø, landskapsbilete og friluftsliv.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: