Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Reservation of cross-zonal capacity for balancing services
Ansvar:redaktør: Stian Henriksen ; forfattere: Thema Consulting Group
Forfatter:red.: Henriksen, Stian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:35, [6] s. - ill., diagr., fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-1066-8 / 1501-2832
Klassenummer:339.18:621.311.1(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:19
Emneord:Balansetjenester / Kraftomsetning / Kraftoverføring / Overføringskapasitet
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Undertittel på omslag: A report by THEMA Consulting Group
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Thema Consulting Group har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport
om reservasjon av overføringskapasitet for utveksling av balansetjenester. Rapporten konkluderer med at reservasjon av overføringskapasitet for utveksling av balansetjenester vil kunne redusere de samlede kostnadene i kraftsystemet, men peker samtidig på praktiske utfordringer med å gjennomføre dette på en optimal måte
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_19.pdf