Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Regionalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt : naturfareprosjektet : Dp. 5 flom og vann på avveie : delprosjekt. 5.1.6
Ansvar:forfattere: Per Alve Glad, Trond Reitan, Seija Stenius
Forfatter:Glad, Per Alve / Reitan, Trond / Stenius, Seija
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:45 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1014-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.01:551.577.2(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:62
Emneord:Flomberegninger / Formler / Nedbørfelt
Geografiske emneord:Sørlandet / Telemark / Vestlandet
Note:Har bibliografi
Erstattet av NVE Rapport 2015:13 "Nasjonalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt"
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer 165 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er utført flomfrekvensanalyser for alle målestasjonene. Det er også sett på hvor vidt det er rimelig å anta en fordelingsfamilie for hele landet fremfor å bestemme delte basert på lokal analyse
som er vanlig i dag. Del er utført regresjonsanalyser og etablert et formelverk for
beregning av middelflom og vekstkurver for å estimere flommer med høyere returperioder. Resultatet er et nasjonalt formelverk for nedbørfelt under 50 km2. Formelverket er testet på over 4000 nedbørfelt for å undersøke utfallsrommet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:N:\Biblioteket\NVE-materiale\nverapport2014_62.pdf