Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 2006
Ansvar:redaktør: Amir Messiha ; forfatter: Amir Messiha
Forfatter:Messiha, Amir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:77 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0593-8 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.31.004.64(481)
Serie:NVE Rapport ; 2007:9
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Innrapporterte data for avbrudd med varighet lengre enn tre
minutter, som følge av driftsforstyrrelser i høyspenningsnettet, viser at det har
vært en svak oppgang i ikke levert energi (ILE) for sluttbrukere i 2006
sammenlignet med tidligere år. Totalt utgjorde ILE 15,8 GWh hvorav 11,7 GWh og
4,1 GWh var forårsaket av hhv ikke varslede og varslede driftsforstyrrelser. De
fleste avbrudd skyldes driftsforstyrrelser i distribusjonsnett. For 2006 har vi
følgende gjennomsnittstall for driftsforstyrrelser i høyspenningsnettet referert
rapporteringspunkt: 2,95 avbrudd, 4,14 timer avbruddsvarighet og 0,15 ‰ ILE av
levert energi. Til sammenligning var tilsvarende tall for perioden 2000-2005: 3,25
avbrudd, 4,64 timer avbruddsvarighet og 0,17 ‰ ILE av levert energi.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_09.pdf