Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Deformasjonsanalyse av bratt fjellside ved bruk av dronebasert fotogrammetri : naturfareprosjektet : delprosjekt 4 overvåkning og varsling
Ansvar:forfattere: Leif Erik Blankenberg m.fl.
Forfatter:Blankenberg, Leif Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:88 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1166-5 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:[624.131.38:528.7
Serie:NVE Rapport ; 2015:114
Emneord:Beredskap / Droner / Fotogrammetri / Kartlegging / Overvåking / Varsling
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: To fotogrammetriske terrengmodeller fra bilder tatt med ett års
mellomrom med drone er testet i Trollstigen. Formålet var å lokaliserte eventuelle deformasjoner og steinsprang i fjellsiden ved å sammenligne terrengmodellene. Terrenganalysen har avdekket endringer i terrenget som også er verifisert fra bildene. Nøyaktigheten til terrengmodellen er bedre enn 5 cm for hele måleområdet. Dette er kontrollmålt med fastpunkter og laserscanning
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_114.pdf