Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Vurdering av kartleggingsgrunnlaget for kvikkleire i strandsonen : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Jean-Sebastien L’Heureux
Forfatter:L’Heureux, Jean-Sebastien
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:59 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2013:26
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Strandsoner
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGI er det bestilt en rapport med hensikt å vurdere kartleggingsgrunnlaget for kvikkleire i strandsonen. Rapporten presenterer også et forslag til metode, basert på dagens metodikk for landområder, for hvordan ”sjøspesifikke” forhold skal ”bygges inn” i tidligere ”landspesifikk” metode for faregradsvurdering (potensiell fare). For øvrig gjennomgår rapporten tidligere etablert metodikk, med et ”kritisk” blikk til de implikasjoner somfølger av at man nå vurderer skred som går utenfor ”strandlinja”
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_26.pdf