Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Modellering av isdammer i Karasjohka
Ansvar:Øyvind Lier
Forfatter:Lier, Øyvind
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:21 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0447-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 2001:14
Emneord:Flomanalyse / Flomsone / Isdammer / Isoppstuvning / Modellering / Vannlinjberegning
Geografiske emneord:Karasjohka / Karasjok kommune / Tana
Innhold:Det er foretatt en modellering av fremtidige isdammer nedstrøms Karasjok
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2001/rapport2001_14.pdf