Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Gasskraft med CO2-håndtering : verdikjedevurderinger
Ansvar:redaktør: Pål Tore Svendsen ; forfattere: Pål Tore Svendsen, Kjell Thorsen, Asle Selfors
Forfatter:Svendsen, Pål Tore / medforf.: Thorsen, Kjell / medforf.: Selfors, Asle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:102 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:82-410-0567-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.23 / 661.97 / 546.264-31
Serie:NVE Rapport ; 2005:20
Emneord:Gasskraftverk / Karbondioksid
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Mulighetene for å realisere CO2-håndtering og bruk av
CO2 offshore berører flere sentrale samfunnshensyn. Rapporten
presenterer disse problemstillingene, samt lønnsomhetsberegninger
for utvalgte verdikjeder. Risiko knyttet til realisering av slike verdikjeder
diskuteres mot slutten av rapporten.Lønnsomheten for potensielle
investorer er for svak til å gi realisering med dagens rammebetingelser
i den europeiske kraftsektoren og med dagens forventninger til langsiktig
oljepris hos oljeselskapene. De scenariene som omfatter flere kraftverk
og store leveranser til EOR over lengre perioder viser generelt bedre
lønnsomhet enn enklere verdikjeder. Det er tre faktorer som viser seg
svært viktige for å få til lønnsomme verdikjeder for CO2. Det kreves at det
skaffes til veie omfattende volumer av CO2, som ofte tilsier at det må
håndteres CO2 fra flere kilder samtidig. Det kreves videre at det finnes
kjøpere for CO2 over hele prosjektets levetid, noe som tilsier at det må
leveres CO2 til EOR til flere offshoreinstallasjoner i sekvens over prosjektets
levetid. Forventninger om at et kvotesystem for CO2 vil favorisere gasskraft
med CO2-håndtering over hele prosjektets levetid vil også forbedre
forventningene til lønnsomheten betydelig, og dermed fremme realisering.
Lønnsomhetsberegningene gir ikke det fulle bildet av om realisering av
verdikjeder for CO2 vil være kommersielt fornuftig. I tillegg til
lønnsomhetsberegninger er det nødvendig å vurdere risiko, samt hvordan
denne fordeles mellom aktørene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_20.pdf