Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Calibration factor for salt gaugings: analysis of NVE's database : K-verdi for vannføringsmålinger der vannføringen er målt vha. saltfortynningsmetoden:
Ansvar:forfatter: Alexandre Christophe Hauet
Forfatter:Hauet, Alexandre Christophe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:8 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2043-8 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:22
Emneord:Beregninger / Saltfortynning / Vannføringsmåling
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag og forord på norsk.
Publikasjonen foreligger kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver fordelingen av k-verdier for alle for vannføringsmålinger i filarkivet der vannføringen er målt vha. saltfortynningsmetoden og Sommer TQtrace. 90% av målingene har k-verdi mellom
0,452 og 0,486. Median- og gjennomsnittsverdien er 0,469. I og med at 90% av målingene har en k-verdi som ikke avviker mer enn knappe 4% fra snittet vil det være 90% sjanse for at en vannføringsmåling der vi ikke kalibrerer, men bruker k-verdien 0,469 vil bli mindre enn 4% feil. Det er en svak tendens til at økende
bakgrunnsledningsevne gir høyere k-verdi. Der er forskjeller mellom saltsensorene, men den er ikke statistisk relevant
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_22.pdf