Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting i kraftbransjen : sjekkliste
Ansvar:redaktør: Janne Hagen ; forfattere: Maren Maal, Katrine Krogedal og Arthur Gjengstø
Forfatter:Maal, Maren / Krogedal, Katrine / Hagen, Janne / Gjengstø, Arthur
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:[14] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1980-7 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:621.377.6
Serie:NVE Rapport ; 2020:1
Emneord:IKT-sikkerhet / Industrielle kontrollsystemer / Informasjonssikkerhet / Kraftverk
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer en sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting. Sjekklisten bygger på Energiloven og kraftberedskapsforskriften, retningslinjer fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og beste praksis. Den dekker hele livssyklusen til en inngått avtale
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_01.pdf