Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Beregning av avløpskurver for Øyeren
Ansvar:Eirik Traae
Forfatter:Traae, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:17 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:556.53
Serie:NVE Rapport ; 1996:24
Emneord:Avløpskapasitet / Beregning / Flom / Senkingsarbeider
Geografiske emneord:Glomma
Innhold:Sammendrag: Etter vårflommen 1995 i Glomma ble det dannet en prosjektgruppe med representanter for GLB, Oslo Energi (Solbergfoss kraftverk) og NVE. Gruppens mandat er å klarlegge avløpsforholdene ved flom for Øyeren og beregne Q(dim)=Q(1000) for samme område. Denne rapporten omfatter beregning av vannstand - vannføringskurve på strekningen Mørkfoss - Solbergfoss for ulike avledningskapasiteter ved Solbergfoss.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_24.pdf