Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomsonekart delprosjekt Mosjøen : oppdatering av Flomsonekart 10-2005
Ansvar:forfattere: Kjartan Orvedal og Camilla Meidell Roald
Forfatter:Orvedal, Kjartan / Roald, Camilla Meidell
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1934-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(484.3)
Serie:NVE Rapport ; 2019:38
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Mosjøen / Vefsn kommune / Vefsna
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom for Vefsna og Skjerva ved Mosjøen. I tillegg er det laget flomsoner for 200- og 1000-
årsflom i et endret klima fram mot år 2100. Grunnlaget for flomsoner er flomberegning, vannlinjeberegning, elvebunnsdata og terrengmodell
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_38.pdf