Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Norges hydrologiske stasjonsnett : analyse og strategi
Ansvar:redaktør: Thomas Skaugen
Forfatter:red.: Skaugen, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:56 s. - diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-0714-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.07(481)
Serie:NVE Rapport ; 2010:7
Emneord:Hydrologisk stasjonsnett / Hydrologiske data / Hydrologiske forhold / Hydrologiske stasjonstyper
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver den nåværende og mulig fremtidige bruk
samfunnet gjør av hydrologiske data. De hydrometriske serier inndeles i klasser, og
det skisseres en metode for objektiv, automatisk design av målenettverk etter
formål. Nåværende stasjonstyper og muligheter for nye stasjonstyper diskuteres
og databehov for forskjellige eksisterende og fremtidige relevante formål beskrives.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_07.pdf