Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer : naturfareprosjektet : DP1 naturskadestrategi
Ansvar:skrevet av Erlend Falch, Jonas Vevatne, Bård Vestøl Birkedal
Forfatter:Falch, Erlend / Bikredal, Bård Vestøl / Vevatne, Jonas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:41, 10 s. - fig.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:351.78:502.33(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:1
Emneord:Naturskader / Offentlig forvaltning / Strategier
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Rambøll presenterer med dette sluttrapporten for prosjektet ”ministudie av roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfare for tre samarbeidende direktorater”. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra NVE, SVV og JBV og inngår som en del av NIFS-satsningen (naturfare – infrastruktur, flom og skred). Rapporten drøfter ansvars- og rollefordeling mellom NVE, Jernbaneverket og Statens Vegvesen i arbeidet med å håndtere naturfare
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_01.pdf