Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Driften av kraftsystemet 2017
Ansvar:redaktør: Håvard Hansen ; forfattere: Ragnhild Aker Nordeng ... [et al.]
Forfatter:Nordeng, Ragnhild Aker / red.: Hansen, Håvard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:78 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1714-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1"2017"(481) / 351.824.11"2017"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:60
Emneord:Beredskap / Driftsikkerhet / Kraftsystemer / Tilsyn
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Ragnhild Aker Nordeng, Lars Ekern, Ole-Christian Grytten, Stian Henriksen, Hege Sveaas Fadum, Christian Kvamme, Ingrid Haukeli Endresen, Håvard Hansen
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten om driften av kraftsystemet i 2017 er en leveranse som følger av tildelingsbrevet fra Olje- og energidepartementet (OED) til NVE.
Rapporten gir en oversikt over sentrale forhold i driften av kraftsystemet,
herunder energisikkerhet, driftsforstyrrelser, leveringspålitelighet,
driftssikkerhet og frekvens- og spenningskvalitet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_60.pdf