Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Norddal kommune
Ansvar:redaktør: Andrea Taurisano ; forfattere: Andrea Taurisano ... [et al.]
Forfatter:Taurisano, Andrea
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:1b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1072-9 / 1501-2832
Klassenummer: 624.131.54.001(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2015:25
Emneord:Kartlegginger / Skredfare
Geografiske emneord:Norddal kommune
Note:Forfattere: Andrea Taurisano, Jaran Wasrud, Terje H. Bargel, Kari Sletten, Lena Rubensdotter og Thierry Oppikofer
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging skred i Norddal kommune, Møre og Romsdal fylke. Arbeidet er utført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEK10, som
viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_25.pdf