Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Landsomfattende mark- og grunnvannsnett : drift og formidling 2011
Ansvar:Jonatan Haga og Per Alve Glad
Forfatter:Haga, Jonatan / Glad, Per Alve
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:40 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0797-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.07"2011"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2012:15
Emneord:Grunnvann / Hydrologi / Markvann / Målestasjoner / Stasjonsnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har pr. mars 2012 et overvåkingsnett som består av 66 stasjoner
(måleområder) med i alt 75 målepunkter hvor grunnvannsstand overvåkes.
Markvannstilstanden overvåkes på 16 av stasjonene. I løpet av 2011 har 9
grunnvannstasjoner fått ny instrumentering. Flere av markvannstasjonene har fått
oppgradert instrumentene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_15.pdf