Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Haram kommune
Ansvar:forfattere: Odd Are Jensen ... [et al.]
Forfatter:Jensen, Odd Are
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[146] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1749-0 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2018:81
Emneord:Flomskred / Jordskred / Kartlegging / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Haram kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Odd Are Jensen, Delia Welle Kejo, Yngve Midtun og Jaran Wasrud
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte
områder i Haram kommune
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_81.pdf