Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Konseptstudie : sikringstiltak Sukkertoppen og Vannledningsdalen
Ansvar:redaktør: Ingeborg Johnsen ; forfatter: Knut Aune Hoseth, Ingeborg Johnsen, Jeanette Gundersen
Forfatter:Johnsen, Ingeborg / red.: Gundersen, Jeanette / Hoseth, Knut Aune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[118] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1744-5 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(481-5-922.1)
Serie:NVE Rapport ; 2018:78
Emneord:Sikringstiltak / Skredfare / Snøskred / Sørpeskred
Geografiske emneord:Longyearbyen / Svalbard
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Konseptstudie beskriver aktuelle sikringstiltak mot snøskred fra
Sukkertoppen og sørpeskred fra Vannledningsdalen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_78.pdf