Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Eksempel på dreneringstiltak i små nedbørsfelt : naturfareprosjektet : delprosjekt 5 flom og vann på avveie
Ansvar:forfattere: Agathe Alsaker Hopland, Eirik Traae og Steinar Myrabø
Forfatter:Hopland, Agathe Alsaker / Myrabø, Steinar / Traae, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:50 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1217-4 / 1501-2832
Klassenummer:551.577:556.18(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:26
Emneord:Drenering / Flomberedskap / Nedbørfelt
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten gir ei samla oversikt (med eksempel) over dei fleste
dreneringstiltak som kan utførast i små nedbørsfelt eller sidevassdrag i Noreg for å førebygge mot flaumskadar
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_26.pdf