Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grinder flomverk (VV 7614, VV 8936) og Grinder I og II pumpestasjoner (VV 7614), Grue kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen ... [et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:71 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1680-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:27
Emneord:Flomverk / Pumpestasjoner
Geografiske emneord:Grue kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Grinder flomverk langs Glomma i Grue kommune. Flomverket er ca. 4 km langt og beskytter et område på ca. 1,5 km2, omfattende jordbruksarealer og bebyggelsen på Grindergård. Flomverkskrona ligger over nivået for en 100-års flom. Flomverket er generelt bra, men har noen setningsskader. De to pumpene på Grinder I trenger overhaling.


Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_27.pdf