Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Energibruk : energibruk i Fastlands-Noreg
Ansvar:forfatter: Ingrid H. Magnussen, Dag Spilde og Magnus Killingland
Forfatter:Magnussen, Ingrid Helene / Killingland, Magnus / Spilde, Dag
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:59 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0754-5 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:13
Emneord:Energibruk
Geografiske emneord:Norge
Note:Nynorsk versjon av NVE Rapport 2011:9
Har ordliste og bibliografi
Innhold:Sammendrag: Formålet med denne rapporten er å beskrive utviklingen i energibruk
i Fastlands-Norge, med hovedvekt på sentrale utviklingstrekk innenfor de største
sluttbrukergruppene. Samtidig forklarer vi mye brukte begreper og sammenhenger
innenfor området energibruk. Til slutt ser vi på prognoser for fremtidig energibruk,
utført av miljøer utenfor NVE
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_13.pdf