Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Verdalselv (127.Z) : revidert versjon
Ansvar:forfatter: Ann-Live Øye Leine
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1574-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(484.2)
Serie:NVE Rapport ; 2017:22
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Inna / Verdal kommune / Verdalselva
Note:Revidert versjon av rapport 2016:96
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med at flomsonekartet for Verdalselv skal revideres, er det behov for oppdaterte flomberegninger som danner grunnlag for vannlinjeberegninger. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for nøkkelpunkter i vassdraget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_22.pdf