Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Årsrapport for sikrings- og miljøtiltak 2021 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; forfattere: Reidun Ursin Nikolaisen ... [et al.]
Forfatter:red.: Haugum, Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:35 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2201-2 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2021"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2022:12
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Reidun Ursin Nikolaisen, Mads E.H. Johnsen, Paul Christen Røhr, Eirik Traae, Hanne Rosvoll Langset
Foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: I 2021 brukte NVE om lag 312 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i og langs vassdrag. 40 tiltak er beskrevet i rapporten

Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_12.pdf