Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Glaciological investigations in Norway 2016
Ansvar:editor: Bjarne Kjøllmoen; authors: Bjarne Kjøllmoen ... [et al.]
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:108 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1629-5 / 1501-2832
Klassenummer:551.324.4"2016"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:76
Emneord:Glasiologi / Massebalanse / Snø / Snøakkumulasjon / Volumendring
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson, Bjarne Kjøllmoen and Kjetil
Melvold

Har bibliografi og sammendrag på norsk og engelsk.
Innhold:Sammendrag: Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers
in 2016 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigaions. Results from investigations of glacier length changes are discussed in a separate chapter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_76.pdf