Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Stryn kommune
Ansvar:forfattere: Hedda Breien ... [et al.]
Forfatter:Breien, Hedda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:[176] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1598-4 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:45
Emneord:Flomskred / Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Stryn kommune
Note:Forfattere: Hedda Breien, Peter Gauer, Krister Kristensen og Kjetil Sverdrup-Thygeson
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet detaljert faresonekartlegging i utvalgte områder i Stryn kommune. Faresonene er relatert til Plan- og bygningsloven med sannsynlighetsgrenser for skred i henhold til TEK 10. Generelt er Stryn et område med stor og variert skredproblematikk som er betinget både av naturforholdene og samfunnsmessig arealutnyttelse. Det innebærer at relativt mye av bebyggelsen og infrastrukturen ligger utsatt for en viss skredfare. En oversikt basert på registrerte bygningsflater fra FKB-data (bygningstyper 111- 163, det vil si boliger og fritidsboliger) sammenholdt med faresonekartet viser at til sammen 228 slike bygninger kan ha en høyere årlig sannsynlighet enn minstekravet på 1/1000 som gjelder for nybygg i TEK10
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_45.pdf