Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Smarte målarar (AMS) : status og planar for installasjon per november 2017
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfatter: Arne Venjum
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:13 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1654-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:5
Emneord:Automatisering / Avregninger / Forbruksmønstre / Kommunikasjonsteknologi / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Samandrag: Denne rapporten viser status og planar for innføring av AMS per november 2017. Rapporten er basert på innsendingar frå 95 nettselskap som har samla om lag 2,85 mill. målepunkt. Trenden frå tidlegare rapporteringar om ei stadig forskyving av tidspunkt for planlagt installasjon av AMS har stansa. Om lag 1,6 mill. AMS-målarar er installert ved utgangen av 2017. Dette svarar til over 50% av alle målepunkta. I over 98 % av målepunkta har installasjonen vorte gjennomført som planlagt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_05.pdf