Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt : naturfareprosjektet : dp. 5 flom og vann på avveie : delprosjekt 5.1.7
Ansvar:redaktør: Seija Stenius ; forfatter: Seija Stenius ... [et al.]
Forfatter:Stenius, Seija
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:101 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1137-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.16.01(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:86
Emneord:Flomberegninger / Nedbørfelt / Vannføringsstasjoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Seija Stenius, Per Alve Glad, Trond Reitan, Thea Caroline Wang, Anne Kristina Tvedalen, Petter Reinemo og Sølvi Amland
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer flomverdier med ulike gjentaksintervall beregnet med ulike metoder for opptil 170 målestasjoner med små nedbørfelt.
Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, nasjonalt formelverk for små nedbørfelt, flommodulen i PQRUT og rasjonale formel. Middelflommen for hver målestasjon er estimert ut fra datamaterialet som var tilgjengelig med en tidsoppløsning finere enn døgn. Det er også vurdert omhyllingskurver, GIS analyser av konsentrasjonstider og DDD-modellen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_86.pdf