Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endringer i kontrollforskriften vedrørende plusskundeordningen : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Torfinn Jonassen ; forfattere: Bjørnar Araberg Fladen, Erlend Sandnes
Forfatter:Fladen, Bjørnar Araberg / Sandnes, Erlend / red.: Jonassen, Torfinn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:20 s.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2016:47
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE vedtar endringer i kontrollforskriften hvor plusskunde tas inn som
ny definisjon. Plusskunder gis fritak fra å betale andre tariffledd for innmating
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_47.pdf