Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen på Vestlandet oktober 2014
Ansvar:forfattere: Elin Langsholt ... [et al.]
Forfatter:Langsholt, Elin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:69 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1058-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166"2014"(481-15) / 556.166:351.78"2014"(481-15)
Serie:NVE Rapport ; 2015:11
Emneord:Flommer / Flomvarsling / Norges vassdrags- og energidirektorat / Skredvarsling / Vannføringer
Geografiske emneord:Vestlandet
Note:Forfattere: Elin Langsholt, Lars A. Roald, Erik Holmqvist og Anne Fleig
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Vestlandet ble rammet av en stor flomhendelse 27. – 29. oktober 2014. Flommen skyldtes kraftig nedbør over en tredagersperiode, totalt 200 – 300 mm nedbør over store områder. Skadeomfanget ble svært stort med innrapporterte skader på mer enn 1000 eiendommer i tillegg til omfattende skader på infrastruktur
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_11.pdf