Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:KILE for husholdninger : konsulentrapport
Ansvar:redaktør: Kjersti Vøllestad ; forfattere: Thema Consulting Group og Vista Analyse
Forfatter:red.: Vøllestad, Kjersti
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:43 s. - diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1169-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:117
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektroninsk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Fra 1.1.2015 ble KILE-satsene for alle andre sluttbrukergrupper enn
husholdninger endret med bakgrunn i et forskningsprosjekt. NVE valgte da å ikke justere KILE-satsene for husholdninger, av flere grunner. Denne rapporten konkluderer med at NVE ikke bør justere KILE-satsene for husholdninger nå, siden estimatene fra den siste spørreundersøkelsen er ganske usikre. Det anbefales at NVE henter inn ny kunnskap før en eventuell justering av KILE-satsene for husholdninger
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_117.pdf