Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling per 1. juli 2004
Ansvar:Christian Johan Giswold
Forfatter:Giswold, Christian Johan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:51 s. - diagr., fig.
ISBN/ISSN:82-410-0566-0 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11.008/.009(481) / 338.46:621.31.008/.009(481) / 339.1.017:621.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2005:18
Emneord:Konsesjonsordningen / Konsesjonsvilkår / Konsesjonærer / Kraftdistribusjon / Kraftmarkeder / Kraftomsetning / Kraftproduksjon / Kraftprodusenter / Omsetningskonsesjoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag: Denne rapporten omhandler organiseringen og
virksomheten til selskap som har omsetningskonsesjon per
1. juli 2004. Det er til sammen 324 ordinære konsesjonærer
med virksomhet innen produksjon, distribusjon eller omsetning
av elektrisk energi.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_18.pdf